Keskkonnaministeerium kutsub Maamessi eel statistilise metsainventuuri infohommikule

Tagasi Lisatud:

SMI infohommik

24. aprill 2019 kl 9:30-12:45 Dorpati konverentsikeskuses, Turu 2, Tartu.

Keskkonnaagentuuri poolt iga-aastaselt läbi viidav statistiline metsainventuur (SMI) on valikuuring, millega saab operatiivselt ja ökonoomselt teavet metsade kohta. Meetod võimaldab objektiivselt jälgida metsa dünaamikat riigis tervikuna. SMI põhiülesandeks on metsade ja seal toimuvate muutuste kirjeldamine, sealhulgas raieülevaate andmine. Lisaks metsainfole võib registreerida andmeid näiteks maa kõlvikulise jaotuse, mittemetsamaade puidutagavara ja metsastumise kohta.

Tänaseks on selgunud ka eelmise perioodi tulemused.  Teades, kui oluline on see info erinevate osapoolte jaoks, oleme planeerinud infohommiku, kus meie eksperdid tutvustavad inventuuri tulemusi, annavad põhjaliku ülevaate metsaressursist ning eksperthinnangu raiemahtudele.

AJAKAVA

9:30-10:00 Registreerimine ja tervituskohv

10:00-10:15 Päeva avamine

10:15-10:40 Metsaökosüsteemi seisundi hindamine riiklike seirete põhjal
Keskkonnaagentuuri Keskkonnaanalüüsi osakonna juhtivspetsialist RIHO MARJA
Ettekandes antakse lühiülevaade metsaressursist, metsatervisest ja ökoloogilistest näitajatest, lisaks esitatakse koondhinnang metsökosüsteemi seisundile riiklike seirete põhjal.

10:40-11:15 Ülevaade metsaressursist 2018. aastal SMI tulemuste alusel
Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist ALLAN SIMS
Tutvustatakse viimaseid tulemusi statistilise metsainventuuri andmete alusel.

11:15-11:30  Raiete eksperthinnang 2018
Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist MADIS RAUDSAAR
Ettekandes antakse ülevaade, kui suur oli 2018. aasta raiemaht ja mida raiuti.

11:30-12:15  Küsimused-vastused

12:15-12:20 Lõpetamine ja kokkuvõte

12:20-12:45 Kohv ja vaba suhtlus

Registreerimine kuni 18.04.2019 SIIN

 

Lisainfo seminari kohta ja ajakirjanike akrediteerimine:

Liina Lilleniit, liina.lilleniit@envir.ee  tel 56 99 2025

Lisainfo SMI kohta:

Taivo Denks, taivo.denks@envir.ee  tel 6771306