Maamess lükkub edasi ja toimub 21.-23. aprillil 2022

Tagasi Lisatud:

PRESSITEADE

AS TARTU NÄITUSED

06.05.2021

Maamess lükkub 2022. aastasse

AS Tartu Näitused annab teada, et Maamessi 10.-12. juunil ei toimu, vaid mess lükkub 2022. aasta aprilli.

Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul langetas messi korraldusmeeskond otsuse raske südamega, kuid tänaseks on selge, et ka tänavu ei ole suursündmuse korraldamine võimalik. “Kui veel mõni aeg tagasi püsis lootus, et Maamess ja teised suursündmused toimuvad, ei anna viiruse levik ja kehtestatud piirangud võimalust suuremat hulka inimesi kokku kutsuda,” märkis korraldaja.

Viimasel Maamessil 2019. aastal käis kolme päeva jooksul ühtekokku 45 215 külastajat. Hetkel kehtivate reeglite järgi võib väliüritusel korraga osaleda maksimaalselt 150 inimest kümnestes gruppides. On räägitud ka ühiskonna järk-järgulisest avamisest, kuid Kikkuli sõnul ei saa korraldajad ega eksponendid heas usus sellele lootma jääda. Tänaseks on Maamessi visiidi tühistanud ka väliskülaliste grupid, kes moodustavad arvestatava osa külastajaskonnast. Rääkimata välisriikide ettevõtetest, kellel oleks praktiliselt võimatu stendiga esindatud olla. Tavaliselt osaleb Maamessil ettevõtteid 10-12 välisriigist.

“Kui Maamessi ka piirangute tingimustes korraldada, on selge, et mess ei oleks võrdväärne varasemate aastatega ja messile tehtavad investeeringud ei tooks eksponentidele loodetud tulemust,” rääkis Kikkul ning lisas, et “messi eesmärk on pakkuda ettevõtetele turundus- ja müügituge ning edendada majanduselu. Näiteks annab messindus tööd erineva profiiliga ettevõtetele nagu stendiehitus-, majutus-, transpordi-, ja toitlustusettevõtted, Maamessil on alltöövõtjaid tavaliselt 70 ringis. Maamess on pikkade traditsioonidega sündmus ja igakevadine hooaja avalöök, aga tänavu ei ole enam reaalne korraldada tasemel messi,” lisas ta.

Korraldajad viisid eelmise nädala lõpus Maamessile registreeritud ettevõtete seas läbi küsitluse, millest selgus, et pandeemia on jätnud sügava jälje ka kaupade tarnetesse, millega planeeriti messil esindatud olla. “See omakorda muudaks ekspositsiooni komplekteerimise keeruliseks ja seaks kahtluse alla Maamessil osalemise,” täpsustas korraldaja.

“Loodame siiralt, et vaktsineerimine edeneb ning saame piirangud jätta ajalukku või vähemalt hoida ühiskonda rohkem avatuna. Kriis on jätnud paljudele sektoritele sügava armi, millest taastumine võtab aega. Kriisi vaates on mess kindlasti majanduselu ergutaja, mitte probleemide tekitaja. Seepärast loodame, et tulevikus on messide täituvusnormid Euroopa praktikast lähtuvalt sarnased pigem kaubanduskeskustele, kus ennetusmeetmete abil on võimalik ohte maandada,” avaldas Kikkul lootust.

Ilma suure tehnikanäituseta huvilised siiski ei jää, sest 10.-12. septembril toimuval auto- ja tehnikamessil Motoshow on esindatud ka põllu- ja metsatehnika, pakkudes põnevat uudistamist nii erialainimestele kui tavakülastajatele.

Maamess on Eesti suurim mess, millest võttis 2019. aastal osa 484 ettevõtet 12st riigist, mullu jäi mess puhkenud pandeemia tõttu ära. Messil osalevad põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidutööstuse ettevõtted ning mess võtab enda alla ligemale 70 000 ruutmeetrit. AS Tartu Näitused kuulub Maamessiga Euroopa suuremate põllumajandusnäituste korraldajate liitu EURASCO.