Eksponendile - Logistika

AS Tartu Näitused reguleerib Maamess 2019 eksponaatide saabumist ja lahkumist, tõsteteenuseid, tollimaakleriteenust ja ladustamist ning  laadimissillateenust näituseväljakult alljärgnevalt.

Liikluskord Maamess 2019 territooritooriumil
Iga liikleja, liikluse korraldaja ja muu isik peab järgima liiklusalaste õigusaktide nõudeid, olema liikluses hoolikas ja ettevaatlik ning tagama liikluse sujuvuse, et vältida ohtu ja kahju tekitamist.

Keegi ei tohi oma tegevusega või tegevusetusega ohustada või takistada liiklust. Ohu tekitanud isik peab rakendama kõiki temale jõukohaseid meetmeid ohu kõrvaldamiseks või selle kahjulike tagajärgede vähendamiseks. Vajaduse korral tuleb tekitatud ohust teavitada korraldajat ja/või politseid.

Suurim lubatud sõidukiirus on õuealal 20 kilomeetrit tunnis. Jalakäija vahetuses läheduses tohib sõiduk liikuda selle jalakäija kiirusega. Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara või keskkonda.

Eksponaatide ja saadetiste saabumine ja vastu võtmine
Messiterritooriumile ei lubata ega võeta vastu ühtegi saabuvat saadetist, millel pole märgitud saadetise saaja st. eksponentfirma nime ja messipinna numbrit. Samuti ei lubata saadetist messiterritooriumile juhul, kui saadetist pole vastu võtmas saadetise saabumise ajal kauba omanik või eksponentfirma esindaja.

Messiterritooriumile sisenemine ja väljumine
Messiterritooriumile pääsevad Eesti Maaülikooli Loomakliiniku ehk Tallinna poolse sissesõidutee kaudu sõidukid, mille kandejõud ei ületa 3,5 tonni. Üle 3,5 tonnise kandejõuga sõidukid saavad siseneda Fr. R. Kreutzwaldi tänava pikenduse kaudu ehk Tartu poolselt sissesõiduteelt.

Kõiki sisse- ja väljapääsuteid messiterritooriumile kontrollib ja liiklust reguleerib turvafirma G4S meeskond. Ilma G4S loata messiterritooriumile sisenemine nii montaaži,- kui ka demontaažiperioodil on keelatud. Vajadusel saadab AS Tartu Näitused poolne liikluskorraldaja raskeveoki/ eksponaadi ekspositsiooni asukohani.

Erimõõduliste ja lai veoste saabumise registreerimine
Erimõõduliste ja lai veoste saabumine messiterritoorimile tuleb kooskõlastada korraldajaga. Registreerida tuleb saabumise kuupäev ja kellaaeg ning teada anda eksponentfirma kontaktisik ja telefoninumber, kes võtab saadetise messiterritooriumil vastu. Vastavalt sellele lubatakse sõidukeid ekspositsiooniplatsile.

Logistikaplatsi ja estakaadi kasutamine
Messiterritooriumi läheduses, raudteeäärsel logistikaplatsil-parkimispaltsil on laadimissild eksponaatide mahalaadimiseks laiusega 238cm ja kandejõuga 10 tonni, laadimissilla kasutamine toimub üldjärjekorra alusel ja on tasuta. Laiemate ja raskemate eksponaatide mahalaadimine tuleb eksponentidel endal korraldada.

Tööohutus ja vastutus
Kogu messiperioodi vältel vastutab eksponent Eesti Vabariigi Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse täitmise eest oma ekspositsioonialal ja ka väljaspool seda juhul, kui montaaži või demontaaži töid teostatakse väljaspool eksponendi ekspositsiooniala!

Eksponaatide sissevedu ja montaaž näituseväljakule on lubatud alljärgnevatel aegadel:
*Reedel, 19. aprillil on messiterritoorium suletud seoses riigipühaga.

Montaaž

 • Kolmapäev, 17. aprill kl 8.00-17.00
 • Neljapäev, 18. aprill kl 8.00-17.00
 • Laupäev, 20. aprill kl 9.00-17.00
 • Pühapäev, 21. aprill kl 9.00-17.00
 • Esmaspäev, 22. aprill kl 8.00-18.00
 • Teisipäev, 23. aprill kl 8.00-18.00
 • Kolmapäev, 24. aprill kl 8.00-18.00

Demontaaž

 • Laupäeval, 27. aprillil kl 17.00-20.00
 • Pühapäev, 28. aprill kl 9.00-17.00
 • Esmaspäev, 29. aprill kl 8.00-17.00
 • Teisipäev, 30. aprill kl 8.00-17.00

Eksponaatide mahalaadimise ja messijärgse pealelaadimise teenus autokraana või teleskooplaaduriga on tasuline. Samuti on eksponaatide ladustamisteenus ja tollimaakleri teenused tasulised. Teenuse tellimiseks ja ajagraafikusse registreerimiseks tuleb võtta ühendust teenust pakkuva ettevõttega. Arveldamine toimub eksponentfirma ja teenusepakkuja vahel ettemaksuarve tasumisel. Teenuse tellimine kohapeal toimub messikeskuse infoletis, maksmine toimub sularahas või kaardiga ning kohapeal tellitud teenuste hind on 50% kõrgem eeltellimishinnast.

Tartu Näitused AS koostööpartner Stroman OÜ
Tõsteteenused teleskooplaaduriga

Tõstevõime kuni 4 tonni, tõstenoole pikkus kuni 17 meetrit. Ohutuks tõstmiseks on teleskooplaaduril tõstetropid ja ketid. Laadurijuhil on õigus ohtliku tõste teostamisest keelduda.

Link tellimusvormile.

Anders Urbel
+372 742 2547
anders@tartunaitused.ee

Kint Logistics OÜ
Tõsteteenused autokraanaga ja kraanaga

Link hinnakirjale.

Ilja Panov
+372 505 4060
info@kintlog.ee
www.kintlog.ee

Upex Ls OÜ
Eksponaatide ladustamisteenused ja tollimaakleri teenused

Link transpordijuhistele.

Urmas Palk
+372 611 2860
urmas@upex.ee
www.upex.ee