Külastajale - Ajakava

10.00 - 18.00

Maamess on külastajatele avatud

11.00

Kevadkarikas 2022 võsalõikajate võistlus

Show Arena, väliterritoorium

11.00 - 15.00

Kevadkarikas 2022: võistluste avamine ja võistlejate esitlemine

Show Arena, väliterritoorium

11.30

Kevadkarikas 2022: noorendike hoolduse võistlus, saekettavahetus

Show Arena, väliterritoorium

12.00

Maamessi ametlik avamine

B-1, Postimehe Maa Elu stuudio

12.00

Kevadkarikas 2022: stendivõistlus

Show Arena, väliterritoorium

12.00

Lottemaa kontsert

VP-295, väliterritoorium

12.00 - 13.00

Teadlane vastab: Uno Mäeorg (Tartu Ülikooli bioorgaanilise keemia kaasprofessor). Teemad: pinnakatted, puit, polümeerid, sünteetilised-, looduslikud- ja komposiitmaterjalid, analüüsid.

B-4, Adapter

14.00

Kevadkarikas 2022: langetamine

Show Arena, väliterritoorium

14.00 - 15.00

Teadlane vastab: Ain Raal (Tartu Ülikooli farmakognoosia professor). Teemad: ravimtaimed, toidulisandid, taimravi, loomsed tervisetooted, rahvameditsiin, tõenduspõhisus.

B-4, Adapter

14.30

Kevadkarikas 2022: võistluste lõpetamine ja autasustamine

Show Arena, väliterritoorium

15.00

Usutlus maaeluminister Urmas Kruusega

B-1, Postimehe Maa Elu stuudio

15.00 - 16.00

Teadlane vastab: Anti Konsap (Eesti taimekasvatuse instituudi vaneminsener). Teemad: drooni kasutamine sordiaretuses, pildianalüüsi tehnoloogia.

B-4, Adapter

15.30

Lottemaa kontsert

VP-295, väliterritoorium

16.00

Soome Suursaatkond ja Euroopa Komisjon esitlevad: kuidas julgeolekuolukord mõjutab rohepööret põllumajanduses ja metsanduses?

B-1, Postimehe Maa Elu stuudio

9.00 - 18.00

Maamess on külastajatele avatud

9.00 - 16.00

Rahvusvaheline raievõistlus Kevadkarikas 2022

Show Arena, väliterritoorium

9.00

Kevadkarikas 2022: võistluste avamine ja tervitussõnad

Show Arena, väliterritoorium

9.10

Kevadkarikas 2022: võistlusnumbrite loosimine, võistlejate esitlus

Show Arena, väliterritoorium

9.30

Kevadkarikas 2022: langetamine

Show Arena, väliterritoorium

11.00 - 12.00

Teadlane vastab: Timo Jaaska (BioCC). Teemad: teaduslikult uuritud tehnoloogiliste- ja silolisandite arenduse ja kasutamine. Loomade heaolu.

B-4, Adapter

11.15

Seakasvatussektori mured

B-1, Postimehe Maa Elu stuudio

12.00

Lottemaa kontsert

VP-295, väliterritoorium

13.00

Tööjõukriis maal

B-1, Postimehe Maa Elu stuudio

15.00

Linnast maale või maalt linna?

B-1, Postimehe Maa Elu stuudio

15.00 - 16.00

Teadlane vastab: Sille Holm (Tartu Ülikooli entomoloogia spetsialist). Teemad: putukad söögi ja söödana, alternatiivsed loomsed valguallikad, tulevikusööt, putukafarm, putukate masskasvatus.

B-4, Adapter

15.30

Kevadkarikas 2022: meeskondlik teatevõistlus

Show Arena, väliterritoorium

15.30

Lottemaa kontsert

VP-295, väliterritoorium

16.30

Kevadkarikas 2022: I päeva autasustamine

Show Arena, väliterritoorium

9.00 - 16.00

Maamess on külastajatele avatud

9.00 - 16.00

Rahvusvaheline raievõistlus Kevadkarikas 2022

Show Arena, väliterritoorium

9.00

Kevadkarikas 2022: saeketivahetus, täpsussaagimine, kombineeritud järkamine

Show Arena, väliterritoorium

12.00

Lottemaa kontsert

VP-295, väliterritoorium

13.00

Pulli kaalu äraarvamine ja lihaveise tõugude tutvustamine

VP-300, väliterritoorium

14.30

Kevadkarikas 2022: laasimine

Show Arena, väliterritoorium

15.30

Kevadkarikas 2022: võistluste autasustamine ja lõpetamine

Show Arena, väliterritoorium

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.