Külastajale - Kevadkarikas 2022

Raiespordihooaeg avatakse traditsiooniliselt Maamessil!

Juba 28. korda toimuv kahepäevane võistlus toob Maamessile regiooni parimate kutseoskustega metsamehed ja naised. Parimad selgitatakse läbi kolme võistlusklassi ja karikad jagatakse välja ka meeskondlikus teatevõistluses.

Kevadkarikas on raievõistluste sarja võistlustest kõige mahukam, pikem ja mitmekülgsem. Ühe vaieldamatult kõige põnevama alana Maamessi Show Arenal on langetamise võistlus. Reedesel päeval toimuva ala jaoks on Arenale ettevalmistatud 12 meetrised langetusmastid, imiteerimaks tavapäraselt metsas toimuvat langetusvõistlust. See on võistlus, mis annab pealtvaatajale aimu puu langetamiseks vajalikust täpsusest ja oskustest ning võistlusmomendi loovast kiirusest. Kui pealtvaatajatele on see ala põnev ja hästi jälgitav, siis võistlejatele enestelegi pakub ala suurt pinget ja põnevust. Esimesel võistluspäeval peetakse võistkondlik teatevõistluse, mis pealtvaatajatele samuti põnev ja huvitav jälgida.

Lisaks tavapärastele raievõistlustele pakub Kevadkarikas vaatamiseks ka võsasaagide võistlust. Noorendiku hooldus on meie metsades väga oluline, seetõttu on imitatsiooniks Show Arenale üles seatud tehisnoorendik, mida võsasaega tuleb võistlejatel aja ja täpsuse peale harvendama hakata.

Kutsehariduse edendamine ja kutseõppe propageerimine on raievõistlustel kesksel kohal. Lisaks kindlasti ka ohutud töövõtted ja praktilised teadmised. Seetõttu on võistluste korraldamiseks partneriks Luua Metsanduskool. Võistlusi aitab rahastada Keskkonnainvesteeringute Keskus. Võistlustel kasutatav puitmaterjal pärineb PEFC sertifitseeritud Luua metskonnast.

Võistlusalade tutvustus jpm raiespordi veebilehel!

10.00

Võsasaagide võistlus

09.00

Võistluste avamine ja tervitussõnad

09.10

Võistlusnumbrite loosimine, võistlejate esitlus

09.30

Langetamine

15.30

Meeskondlik teatevõistlus

16.30

I päeva autasustamine

09.00

Saeketivahetus, täpsussaagimine, kombineeritud järkamine

14.30

Laasimine

15.30

Võistluste autasustamine ja lõpetamine

Võistluste asukoht Maamessil: SHOW ARENA.